Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Lid worden?

Lid worden van de Golfclub kan op ieder gewenst moment. Er is geen wachtlijst en iedereen is welkom; Texelaar en ‘overkanter’, die ook wel buitenlid wordt genoemd. De kosten van het lidmaatschap zijn zeer concurrerend. De golfclub maakt gebruik van de golfbaan De Texelse. De golfbaan vraagt éénmalige een bijdrage in de vorm van een lening en jaarlijks een vergoeding voor het speelrecht. Aan de golfclub betaalt u jaarlijks contributie. De bedragen treft u hieronder. Een entree fee kan toegepast worden indien u eerder lid bent geweest van de Texelse golfclub. De secretaris kan u daar uitsluitsel over geven.  Aanmelden of informatie opvragen kan via detexelsegolfclub@gmail.com. Direct aanmelden kan via dit formulier.

Éénmalige kosten

Leningsbewijs Bijdrage
A-lid (woonachtig op Texel) € 1.362,00
B-lid* (buitenlid) € 454,00
C-lid** (buitenlid) € 908,00
D-bedrijfslid € 4.550,00
Jeugd < 23 jaar (A,B,C leden) Gratis

* B-lid: buitenlid, al lid van een golfclub, de Texelse géén home course
** C-lid: buitenlid, met als home course de Texelse

Kosten aan Golfbaan De Texelse (2019)

Speelrecht per jaar Bijdrage
A leden € 900,50
B & C leden € 630,20
Huur lockers per jaar € 51,20
Jeugd < 12 jaar A,B,C leden (*) € 0,00
Jeugd 12 t/m 15 jaar A,B,C leden € 79,20
Jeugd 16 en 17 jaar A leden (40%) € 360,20
Jeugd 16 en 17 jaar B en C leden (40%) € 252,10
Jeugd 18 t/m 22 jaar A leden (60%) € 540,30
Jeugd 18 t/m 22 jaar B & C leden (60%) € 378,10
Studenten 23 t/m 26 jaar A leden (60%) € 540,30
Studenten 23 t/m 26 jaar B & C leden (60%) € 378,10

* Wanneer ga je naar een volgende leeftijds-trede bij de jeugd? De regel is dat je naar een volgende trede gaat in het jaar waarin je de volgende leeftijd bereikt, dus ook als dat in december is. Voorbeeld: in het jaar waarin je 16 wordt, betaal je als A lid € 360,20 voor het speelrecht.

Kosten aan de golfclub (2019)

Lidmaatschap per jaar* Bijdrage
Extra kosten voor toezending Golfjournaal buiten de EG (A en C leden) € 38,00
Jeugd < 23 jaar € 25,00
Per lid/gezinslid € 81,00
Per speelgerechtigd bedrijfslid € 81,00
Voor lid met andere, bij NGF aangesloten homecourse (B-lid) € 81,00
Voor lid met andere, bij NGF aangesloten jeugd (B-lid) € 25,00

* Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien je gedurende het jaar lid wordt, betaal je de kosten voor speelrecht en lidmaatschap evenredig. Je mag zodra het aanmeldingsformulier met handtekening is ingeleverd bij de club al meespelen met alle clubwedstrijden.
Let op: opzeggen dien je schriftelijk (of per email) te doen voor 3 december van het lopende verenigingsjaar!

De Krim
De Krim — Meer texels